oNze expertise

Preventie aangeboren afwijkingen

Een deel van de aangeboren afwijkingen die zich in Nederland voordoen, kan door primaire preventie voorkomen worden. Vaak is daarbij het individuele gezondheidsgedrag een bepalende factor. Bijvoorbeeld het op tijd nemen van foliumzuursupplementen of het staken van tabaks- en alcoholgebruik. De krachtigste en meest degelijke aanpak om te borgen dat een doelgroep het gezonde gedrag kan, wil en zal vertonen is de ‘Planning Health Promotion Programs’ waarbij ‘An  Intervention Mapping Approach’ wordt gevolgd (Bartholomew Eldredge L.K. en anderen). 

De ontwikkeling van programma’s volgens deze aanpak vraagt een brede kennis van het onderwerp, grondige methodologische kennis en vaardigheden, analytisch en projectmatid denkvermogen en veel praktische ervaring met de uitrol van allerlei type interventies (implementatie van richtlijnen, training, communicatie, financiering, publieksvoorlichting, gezondheidseducatie etc.). 

Het komt neer op teamwerk, met verschillende achtergronden maar met voldoende overlap om elkaar te begrijpen, aan te vullen en te stimuleren. Het is een kolfje naar Denhard’s hand om dit teamwerk te initieren en te coachen.

Samenwerken in een flexibele, tijdelijke organisatie

MediClara beschikt over een uitgebreid netwerk in zowel de profit als non profit sector. Op basis van dit netwerk zoeken wij voor elk project naar specialisten op het onderhavige werkterrein. Indien nodig gaan wij ook op zoek naar partijen voor de financiering van projecten.

Actief veranderen

Een door anderen uitgedachte methode is voor medewerkers vaak een keurslijf dat niet aansluit bij de situatie in de eigen organisatie. Dit roept weerstand op die de succesvolle invoering van de nieuwe werkwijze in de weg staan.

MediClara werkt daarom o.a. op basis van handelingsonderzoek, waarbij een kernteam in de betrokken organisatie verantwoordelijk wordt voor het invoeren van de zorgverbetering. Wij passen vaak de ACTIVER methode toe die gebaseerd is op de volgende principes:

1. een planmatig en cyclisch verbeterproces (Reflectie – Planvorming -Actie -Observatie)

2. actieve betrokkenheid van medewerkers bij besluitvorming over en ontwikkeling en uitvoering van veranderingen.

Projecten

Bij het invoeren van de zorgverbetering hanteren wij een projectmatige aanpak. Dit betekent dat onze cliënten vooraf weten binnen welke periode de nieuwe werkwijze is ingevoerd en met welke tijdsinvestering zij rekening moeten houden. Na afloop van het project maakt de zorgverbetering deel uit van de standaard werkwijze van de organisatie en is er een einde gekomen aan de extra inspanningen. MediClara besteedt in de projecten veel aandacht aan de praktische maatregelen en voorzieningen die nodig zijn om de verbeterde werkwijze ook na de projectfase te behouden.

Resultaatgericht

Door de resultaten van eigen acties systematisch te meten, raken medewerkers overtuigd van het positieve effect van de praktijkverandering en verankert de nieuwe werkwijze makkelijker in de dagelijkse werkzaamheden.

Bij het meten van projectresultaten hebben we aandacht voor verschillende niveaus:

– hoe succesvol verloopt het veranderingsproces in de organisatie;

– hoe wordt de veranderde werkwijze ervaren door de cliënt van de       

   zorgorganisatie;

– wat is het uiteindelijke effect van de verandering op de kwaliteit van de zorg