Evaluatie voorlichting foliumzuur door openbare apotheken 2004-2008

Tussen 2004 en 2007 rolde MediClara het implementatieproject ‘Foliumzuur bij Kinderwens’ uit. Meer dan 1000 openbare apotheken werden ondersteund om vrouwen vóór de zwangerschap te informeren over het nut van extra foliumzuurgebruik. Eerst TEVA en daarna het ministerie van VWS waren de financiers van dit project. Het volledige verslag is hier te vinden.