Foliumzuurvoorlichting op consultatiebureaus

Via apotheken worden vrouwen vaak voorafgaand aan hun eerste zwangerschap bereikt met voorlichting over foliumzuur. Deze voorlichting bereikt helaas niet alle vrouwen. Vooral vrouwen met eem migratieachtergrond en vrouwen uit lage SES-groepen missen deze voorlichting. Het is belangrijk dat deze vrouwen alsnog deze voorlichting krijgen, zodat zij bij eventuele volgende zwangerschappen maatregelen kunnen treffen. Van 2005 tot 2008 onderzocht MediClara in opdracht van VWS of en op welke wijze consultatiebureaus, waar de opkomst onder deze groepen hoog ligt, foliumzuurvoorlichting kunnen geven ten behoeve van een tweede of volgende zwangerschap. De eerste uitkomst van dit onderzoek (lees hier) was dat het geven van mondelinge en schriftelijke foliumzuurvoorlichting in de praktijk van de jeugdgezondheidszorg goed uitvoerbaar is. Het wordt dan ook aanbevolen dat consultatiebureaus deze interventie toepassen. In een vervolgonderzoek lieten we zien dat deze aanpak ook effectief is (zie publicatie in Public Health Nutrition).