Oog voor Oogdruppelen

Heeft u wel eens gedruppeld? Heeft u ervaren hoe lastig dit is? Jaarlijks ondervinden duizenden patiënten die voor het eerst moeten gaan druppelen dat je er met het lezen van de bijsluiter niet bent.  Een kernactiviteit van Farmaceutische Patiëntenzorg (FPZ) is het bevorderen van het goed gebruik van geneesmiddelen die worden afgeleverd. Dit omvat onder andere het geven van instructie over de toedieningsvorm. Het verbeteren van de oogdruppeltechniek is dus een uitstekende kans voor de apotheek om de FPZ verder uit te bouwen. Om die reden ontwikkelde MediClara het FPZ project Oog voor Oogdruppelen ontwikkeld.

In dit project krijgt de apotheek een training in het geven van oogdruppelinstructie en wordt toegewerkt naar een adequate en blijvende implementatie van eerste uitgiftebegeleiding oogmedicatie in de eigen apotheek. Meer dan 150 apotheken deden mee aan deze training.