Reproductie en medicatiebewaking

Medicatiebewaking bij kinderwens, zwangerschap en borstvoeding hoort tot de basiszorg van de apotheek. Veel vrouwen in de vruchtbare leeftijd weten echter niet wat de apotheek op dit gebied voor hen kan betekenen. Zij melden hun kinderwens of zwangerschap dus niet in de apotheek.

Apotheken die vrouwen in de vruchtbare leeftijd actief uitnodigen om hun zwangerschap wél te melden, kunnen hun meerwaarde op het gebied van medicatiebewaking laten zien. Door hier in de apotheek en daarbuiten aandacht aan te besteden, profileert de apotheek zich in de rol van zorgverlener. De apotheek vult hiermee een rol in de ketenzorg voor (bijna) zwangeren en pasgeborenen in.