Wat we voor u kunnen doen.

“Effectief veranderen in de zorg? MediClara helpt bij de ontwikkeling en verbetering van concrete zorgtaken”

Werkt u aan de ontwikkeling, de invoering of de verbetering van een zorgactivteit?

MediClara kan u dan helpen met een resultaatgerichte aanpak. De keuzes en betrokkenheid van u en uw medewerkers staan in die aanpak centraal.

 

Wat doet MediClara voor u?

Waar nodig u en uw medewerkers praktisch ondersteunen bij het nauwkeurig  benoemen van het doel van de – nieuwe of verbeterde– zorgactiviteit. Wij helpen bij:

– het verzamelen van (aanvullende) informatie over het probleem waarop de zorgactiviteit is gericht en over resultaten die misschien elders al zijn geboekt;

– de voorbereiding en de begeleiding van gesprekken of bijeenkomsten over het doel van de activiteit;

– het besluitvormingsproces.

Wij begeleiden u en uw medewerkers bij de keuze van de passende maatregelen en de uitvoering daarvan. Denk aan de volgende stappen:

– keuze van de inhoud en vorm van de nieuwe of verbeterde zorgactiviteit(en);

– bepalen welke voorwaarden hiervoor gerealiseerd moeten worden;

– concrete passende maatregelen uitwerken en vaststellen;

– uitvoering van de maatregelen;

– volgen en rapporteren van de voortgang;

– op geleide van de ervaring en de gemeten voortgang bijsturen.

“ Praktische diensten voor onderzoek, implementatie en beleidsontwikkeling ”

Wilt u specifieke onderdelen van een onderzoek of een implementatieproces uitbesteden? Dan kan MediClara u wellicht helpen. Kortdurende en langlopende, kleinschalige en omvangrijke uitvoeringswerkzaamheden kunnen wij allemaal als maatwerk voor u afhandelen.

 

Wij zijn inzetbaar bij:

         patiënt- en klanttevredenheidsonderzoek;

         uitvoering van alle onderdelen van alle vormen van vragenlijstonderzoeken;

         literatuuronderzoek op epidemiologisch vlak;

         werving van deelnemers voor observationeel of interventieonderzoek;

         opstellen van subsidieaanvragen voor onderzoek;

         dataentry en –cleaning;

         de organisatie van expertmeetings en invitational conferences.

“ Inventariserend en evaluatief onderzoek ”

Bent u op zoek naar achtergrondinformatie over de doelgroep van de producten of diensten die u levert? Wilt u de stand van de kennis rond een gezondheidsprobleem weten? Met een op maat ontworpen inventariserend onderzoek kunnen wij die informatie voor u verzamelen en professioneel aan u rapporteren.

Wilt u weten of uw patiënten- of publieksvoorlichting de doelgroep écht bereikt en wat het effect is op kennis en gedrag? Of wilt u weten of afspraken die u met partners, veldpartijen of opdrachtnemers maakt ook volledig, goed en resultaatgericht worden uitgevoerd? Met een evaluatief onderzoek, waar MediClara de passende mix van kwantitatieve en kwalitatieve methoden bij inzet, krijgt u een antwoord waarmee u beleidsontwikkeling en besluitvorming gericht kunt onderbouwen.

Wat doet MediClara voor u:

Uw vraag vertalen naar een praktisch onderzoeksplan, dat bestaat uit:.

  de probleemstelling en de precieze onderzoeksvragen;

  de groepen en periodes waarover informatie verzameld wordt (het onderzoeksontwerp);

  de precieze gegevens die verzameld worden (variabelen) en waarmee dat gebeurt (instrumenten);

  het werkplan.

De gegevens verzamelen, invoeren en bewerken.

Analyse- en rapportage.