Wie we zijn?

De kracht van MediClara

MediClara is een eenmanszaak die gedreven wordt door dr. Denhard de Smit. Denhard heeft ruime ervaring in het succesvol ontwikkelen en uitvoeren van complexe verbeterprogramma’s en wetenschappelijk onderzoek. De basis hiervoor ligt in zijn brede medische én sociaalwetenschappelijke expertise, zijn sterke analytische denken en zijn verbindende kwaliteiten. Daarmee is hij in staat om naar inhoud en naar spelers nieuwe, niet eerder begaanbaar gedachte, paden te betreden. De projecten en programma’s die hij ontwikkelt, zijn het resultaat van de samenwerking en verbinding die hij tot stand brengt. Het biedt de betrokken spelers de ruimte vanuit eigen expertise en belang met anderen samen te werken aan een gedeeld doel.

Tot medio 2017 verzorgde MediClara met een divers maar vast team een breed pakket van diensten en opdrachten. Daarin waren onderzoek, verbetermethoden, management, marketing, communicatie, onderwijs en logistiek aan de orde waren. De ervaring met al die ingrediënten draagt Denhard met zich mee en zet hij in bij het ontwikkelen van nieuwe projecten en het verwerven van fondsen daarvoor.

 

Onze aanpak

MediClara zet zich in voor de realisatie van good practices in de zorg. Onze aanpak helpt zorgorganisaties good practices structureel en blijvend in praktijk te brengen. Via onderzoek monitoren we wat het effect van de aanpak is.

We ondersteunen de implementatie van good practices met actietrajecten en trainingen. Deze bieden wij aan voor organisaties, kernteams of individuele zorgverleners. Belangrijk is hierbij dat het geleerde blijvend in de praktijk ingezet kan worden. Onze werkwijze is daarom praktijkgericht. Er wordt tegelijk gewerkt aan vaardigheden, attitude, communicatie en organisatie en structuur, zodat het nieuwe of verbeterde handelen goed verankerd raakt in het dagelijks werk. Wij hebben hierbij oog voor de individuele zorgverlener en de organisatie waarin hij/zij werkt en streven naar goede, haalbare, cliëntgerichte zorg, passend bij de zorgverlener.

Wie is MediClara?

Wat doet MediClara?

Dr. Denhard de Smit

MediClara wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg en zorguitkomsten door zorgprofessionals op basis van bewezen methoden te ondersteunen bij het aanpassen of verbeteren van hun werkwijze bij specifieke diagnostische, therapeutische of preventieve taken.”